TCPS Araştırma Fonu Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Türkçe

TCPS Araştırma Fonu Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Açık çağrı ile duyurusunu yaptığımız TCPS Araştırma Fonu başvurularının sonuçları belli oldu.

Değerlendirme süreci aşağıdaki gibi işlemiştir:

Başvurular, Akademik Kurul üyelerimizden 7 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir.

Başvurular, Akademik Kurul üyelerine yollanırken başvurucuların isimleri ve mail adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri çıkarılmıştır. Akademik Kurul üyeleri değerlendirme yaparken sadece başvuru içeriğine bakarak değerlendirme yapmıştır.

Başvurular aşağıdaki 6 kriter üzerinden değerlendirilmiştir:

1-     Başvurunun alana yapacağı akademik katkı (20 puan)

2-     Başvuruda öngörülen araştırmanın ayrımcılık içermemesi (ırka, dine, kültüre, cinsiyete, homofobiye vs. dayalı) veya herhangi bir ayrımcılığı besleyecek sonuçlara yol açmaması (15 puan)

3-     Başvuruda öngörülen araştırmanın gerçekleştirilebilme olasılığı (örneğin hapishanelere girilip araştırma yapılması öngörülüyorsa bunun için Adalet Bakanlığı’nın izni gerek ve bu son dönemde oldukça zor) (20 puan)

4-     Yapılacak araştırmaların mahpusların hayatına olumsuz geri dönüşlerinin olmaması (15 puan)

5-     Yapılacak araştırmanın “dezavantajlı gruplar” üzerine olması ve birden çok katman, kesişme içermesi (örneğin hem engelli çocuk mahpuslar üzerine olması, hasta ve ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü kadın mahpuslar üzerine olması gibi) (15 puan)

6-     Başvurunun, alanın farklı bileşenlerinin katkısını sağlaması ve farklı bileşenlerin bilgisini ortaya koyması (Örneğin bağımsız araştırmacılar, akademisyenler, yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yanı sıra mahpusların, infaz koruma memurlarının, hapishanede görevli psikolog, sosyal çalışmacı vb.nin başvuru yapıyor olması) (15 puan)

Başvuruların değerlendirilmesi sürecine derneğimizin herhangi bir dahli veya müdahalesi söz konusu değildir.

Fon almaya hak kazanan 3 başvuru ve yedekler

Akademik Kurul’un değerlendirmesi sonucu fon almaya hak kazanan üç başvuru ve aldığı puanlar aşağıdaki gibidir:

1-    Adli Sistemde Mahpus Kız Çocuğu Olmak – 80,86

2-    Tahliye Sonrası İstihdamda Cinsiyet Kimliği Eşitsizlikleri ve Hapishaneye Geri Dönüş - 74,43

3-    "Haklara Sahip Olma Hakkı"ndan Mahrum: Türkiye Hapishanelerinde Vatansız Mahpuslar – 74,43

Bu proje başvurularında sorun çıkması halinde aşağıdaki üç başvuru yedekte yer almaktadır. Bu üç başvuru fon almaya hak kazanan üç başvurudan sonra en yüksek puanı almıştır.

4-    Yerelde Sivil Toplum Kuruluşlarının Mahpus ve Hapishane Çalışmalarındaki Yeri - 72,57

5-    Hapishane Deneyimi Olan Bireylerin Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon Belirtileri ile İşlevsellik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – 71,43

6-    Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpusların İnsan Haklarına Erişimi – 70,14

Bütün başvuru sonuçlarını aşağıda yer alan listede görebilirsiniz.

Not 2: Fon almaya hak kazanan başvurucularla bir ay içerisinde sözleşme imzalanacaktır.