TCPS Araştırma Fonu Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Türkçe

TCPS Araştırma Fonu Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Açık çağrı ile duyurusunu yaptığımız TCPS Araştırma Fonu başvurularının sonuçları belli oldu.

Değerlendirme süreci aşağıdaki gibi işlemiştir:

Başvurular, Akademik Kurul üyelerimizden 6 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir.

Başvurular, Akademik Kurul üyelerine yollanırken başvurucuların isimleri ve mail adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri çıkarılmıştır. Akademik Kurul üyeleri değerlendirme yaparken sadece başvuru içeriğine bakarak değerlendirme yapmıştır.

Başvurular aşağıdaki 5 kriter üzerinden (her biri 20 puan) değerlendirilmiştir:

  1. Başvurunun alana yapacağı akademik katkı
  2. Başvuruda öngörülen araştırmanın ayrımcılık içermemesi (ırka, dine, kültüre, cinsiyete, homofobiye vs. dayalı) veya herhangi bir ayrımcılığı besleyecek sonuçlara yol açmaması
  3. Başvuruda öngörülen araştırmanın gerçekleştirilebilme olasılığı
  4. Yapılacak araştırmaların mahpusların hayatına olumsuz geri dönüşlerinin olmaması
  5. Yapılacak araştırmanın “dezavantajlı gruplar” üzerine olması ve birden çok katman, kesişme içermesi (örneğin hem engelli çocuk mahpuslar üzerine olması, hasta ve ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü kadın mahpuslar üzerine olması gibi)

Başvuruların değerlendirilmesi sürecine derneğimizin herhangi bir dahli veya müdahalesi söz konusu değildir.

Fon almaya hak kazanan 3 başvuru ve yedekler

Akademik Kurul’un değerlendirmesi sonucu fon almaya hak kazanan üç başvuru ve aldığı puanlar aşağıdaki gibidir:

1-    "Ceza İçinde Ceza": Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpusun Hayatı – 93,5

2-    Ötekilerin Ötekisi: Domlar - 91

3-    Altındağ Yoksullarının Kapatılma Mekanı olarak Ulucanlar: Tarihsel Bir Anlamlandırma Çerçevesi – 83,1

Bu proje başvurularında sorun çıkması halinde aşağıdaki üç başvuru yedekte yer almaktadır. Bu üç başvuru fon almaya hak kazanan üç başvurudan sonra en yüksek puanı almıştır.

4-    Cezaevinden Tahliye Olan Çocukların Topluma Entegrasyon Sürecinin İncelenmesi - 82

5-    Bir Cezaevinde Anne ve Çocuk Olmak/Olamamak? – 80,1

6-    Madde Bağımlısı Gençlerin Sosyal Uyum Süreçlerinin İyileştirilmesi Aşamasında Sanat Terapisinin Gücü – 78,1

Bütün başvuru sonuçlarını aşağıda yer alan listede görebilirsiniz.

Not 1: İki başvurunun elimize ulaşmadığını başvurucuların derneğimizi araması üzerinde öğrendik. Bu aksaklığın mail serverlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun için başvuruculardan özür diliyoruz. Bu başvuruları Mart ayı içerisinde açacağımız yeni fon çağrısı döneminde değerlendirmeye alacağız.

Not 2: Fon almaya hak kazanan başvurucularla bir ay içerisinde sözleşme imzalanacaktır.

Not 3: TCPS Araştırma Fonu’nun ikinci çağrısı Mart 2018’de yapılacak ve 2018 senesi için yeni fonlar verilecektir.

 

Çalışma Adı

Değerlendirme

1

"Ceza İçinde Ceza": Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpusun Hayatı

93,5

2

Ötekilerin Ötekisi: Domlar

91,0

3

Altındağ Yoksullarının Kapatılma Mekanı olarak Ulucanlar: Tarihsel Bir Anlamlandırma Çerçevesi

83,2

4

Cezaevinden Tahliye Olan Çocukların Topluma Entegrasyon Sürecinin İncelenmesi

82,0

5

Bir Cezaevinde Anne ve Çocuk Olmak/Olamamak?

80,2

6

Madde Bağımlısı Gençlerin Sosyal Uyum Süreçlerinin İyileştirilmesi Aşamasında Sanat Terapisinin Gücü

78,2

7

Farklı Toplumsal Grupların Hapishanelere Yönelik Algı, Temsil ve Deneyimleri

77,0

8

Kadın Ceza İnfaz Kurumlarında Şiddet Üretimi

76,3

9

Suç Önleme Stratejileri ve İstihdam: Tekrar Suça Yönelim ile Mücadelede İstihdamın Rolü

74,7

10

Türkiye’de Cezaevlerinde Bulunan Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Odaklı Bir Araştırma

74,5

11

Türkiye’de Suriyeli Mahpus Olmak

73,7

12

Türkiye’nin Hapishane Politikası: Amaçlar, Araçlar ve Aktörler Üzerinden Bir İnceleme

73,5

13

Roman Mahpuslar

72,8

14

LGBTİ mahpuslar için Türkiye Hapishaneleri’nde iki taraflı mahpus olmak ve LGBTİ Hapishanesi Tartışmaları

68,7

15

Hapishanede Doğan Çocukların Durumu

68,5

16

Islahevlerinde Yatan Adolesanlara Yönelik Grup Temelli Yaşam Becerileri Eğitimi

64,2

17

Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejiminde Tutukluluk

63,3

18

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırmasının Hükümlü Engellilere Uygulanması, Pilot Çalışma

60,2

19

Cezaevinde Çocuk İstismarı Vakaları

58,2

20

Hapishane Dostluğu ve Düşmanlığı (İlişkiler üzerine bir inceleme)

57,5

21

Anneleriyle Hapishanede Kalan 3-10 Yaş Aralığındaki Çocukların Duyu Bütünlüğü ve Bağımsız Yaşam Becerilerinin İncelenmesi, Pilot Çalışma

57,2