Hapsetmenin Alternatifi Konferansı

Türkçe

 

HAPSETMENİN ALTERNATİFLERİ ULUSLARARASI KONFERANS PROGRAMI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT PROGRAM

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY

24 Kasım 2018 Cumartesi / 24 November 2018 Saturday

10:30 – 10:50 Açılış Konuşması / Opening Speech

Ferda Keskin / İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul Bilgi University

11:00 – 12:30 Birinci oturum / First Session

Moderatör: İpek Merçil / Galatasaray Üniversitesi - Galatasaray University

- Mustafa Eren - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) / Civil Society in the Penal System Association

Türkiye'de Hapsetmenin Alternatiflerini Konuşmak Neden Gereklidir 

Why the Discussion on Alternatives to Imprisonment is Necessary?

- Cennet Ceyda Boğa – Avukat / Lawyer

Cezaevinin Suçu Önlemedeki Etkisi ve Cezaevi Alternatifi Yaklaşımlar 

The Effect of Prisons on Crime Prevention and Approaches on Alternatives to Imprisonment

- Antonio Pedro Dores - Lizbon Üniversitesi ve Humans Rights of Prisoners Derneği (ACED) / Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) and Humans Rights of Prisoners Association (ACED)

Kısasın Alternatifleri

Alternatives to Retaliation

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği / Lunch

14:00 – 15:30 İkinci Oturum / Second Session

Moderatör: İdil Elveriş / İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul Bilgi University

- Defne Bülbül  -  Hakim - Demokrat Yargı Derneği / Judge – Democratic Judiciary Association

Yargı Cephesinden Ceza Politikaları

Criminal Policies from Judicial Perspective

- Fatih Güngör - Hakim – Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü / Judge – General Directorate of Prisons and Detention Houses

Türkiye’de Denetimli Serbestlik Uygulaması

The Probation System of Turkey

- Burcu Yapar – Hacettepe Üniversitesi PDR Yüksek Lisans Öğrencisi / Hacettepe University PDR Master Programme

Aytekin Yıldız – Psikolojik Danışman / Counseling Psychologist

Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Sonuçlarının Medyada Yer Alan Haberler Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Positive and Negative Outcomes of Probation Through the News and Media

15:30 – 15:45 Ara / Break

15:45 – 17:15 Üçüncü Oturum / Third Session

Moderatör: Nevin Özgün – Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı / Youth Re-autonomy Foundation of Turkey

- Galma Akdeniz - İstanbul Bilgi Üniversitesi / Istanbul Bilgi University

Cezaevleri Yerine ve Cezaevlerinde Onarıcı Adalet Uygulamaları

Restorative Justice Instead of Prisons and in Prisons

- Carolina Nascimento Santana - Prison Insider

Deneyimleri Karşılaştırmak: İyi Uygulamaları Değerlendirmek için Bir Yol

Comparing Experiences: A Way to Value Good Practices

- Fulya Giray Sözen - Altınbaş Üniversitesi / Altınbaş University

Cezalandırıcı Yaklaşımın Mahpusların Çocukları Üzerine Etkisi ve Farklı Ülkelerden Uygulama Örnekleri

The Effect of Punitive Approach on Children of Prisoners and Examples Worldwide

17:15 – 17:30 Kapanış / Closing

Poster Sunum

- Ezgi Akpınarlı – Kadir Has Üniversitesi SBE Tasarım Departmanı / Kadir Has University Design Program

Hapishane Ziyaretçi Bekleme Alanları İçin Çocuk Dostu Yaklaşım ve Tasarım Önerisi

Child Friendly Approach and Design Proposal for Prison Visitor Waiting Areas

 

İKİNCİ GÜN / SECOND DAY

25 Kasım 2018 Pazar / 25 November 2018 Sunday

10:30 – 12:45 Birinci Oturum / First Session

Moderatör: İdil Aydınoğlu - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) / Civil Society in the Penal System Association

- Zia Alexandra Wasserman / Sonke Gender Justice

Güney Afrika Hapishaneleri'nin Durum Analizi ve Hapsetmenin Alternatiflerine İlişkin Çalışmalar

A situational analysis of prisons in South Africa and Efforts Towards Alternatives to Imprisonment

- Eva Tanz - Berlin Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi / Technical University of Berlin PHD

Almanya'da Hapsetmenin Alternatifleri

Alternatives to Imprisonment in Germany

- Olivia Rope - Penal Reform International (PRI) – Video sunum / Video presentation

Hapsetme Dışı Cezalara Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım

Implementing a Gender-Sensitive Approach to Non-custodial Sentences

12:45 – 14:00 Öğle Yemeği / Lunch

14:00 – 15:30 İkinci Oturum / Second Session

Moderatör: Gültekin Yıldız - Milli Savunma Üniversitesi / National Defense University

- Arda İbikoğlu - Altınbaş Üniversitesi / Altınbaş University

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Hapishaneler: Üçlü Bir Model Önerisi

Prisons in Turkey: from Ottoman to Modern Times: A Trilateral Model Suggestion

- Gizem Sivri - Ludwig Maximilians Üniversitesi Doktora Öğrencisi / Ludwig Maximilians University PHD

Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Kapatılması (1840-1919)

Women Criminality and Women Imprisonment in the Late Ottoman Empire (1840-1919)

15:30 – 15:45 Ara

15:45 – 18:00 Üçüncü Oturum / Third Session

Hapiste Genç Var Belgesel Gösterimi  ve Türkiye’den Bir Deneyim Aktarımı: Çocuk Hapishaneleri Kapatılsın Girişimi/ Being Young in Prison Documentary and An Experience from Turkey: Juvenile Prisons Must be Banned Initiative

Moderatör: Ayşe Berna Uçarol – Sosyolog / Sociologist

- Hasan Erdoğan – Avukat / Lawyer (Ankara Barosu / Ankara Bar Association)

- Yaşar Çavdar – Sosyal Hizmet Uzmanı / Social Worker (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi / Association of Social Worker Ankara Branch)

- Alper Yalçın - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) / Civil Society in the Penal System Association

18:00 – 18:15 Kapanış / Closing

 

Tarih ve Adres:

24-25 Kasım 2018

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü – Konferans Salonu

Cumhuriyet Mh. Silahşör Cd. No: 89 Bomonti - Şişli / İstanbul

 

Date and Address:

24-25 November 2018

Mimar Sinan Fine Art University Bomonti Campus – Conference Hall

Cumhuriyet Mh. Silahşör Cd. No: 89 Bomonti - Şişli / İstanbul