CİSST/TCPS'ten Uluslararası Konferans

Türkçe

HAPSETMENİN

ALTERNATİFLERİ

ULUSLARARASI KONFERANS

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ / TÜRKİYE HAPİSHANE ÇALIŞMALARI MERKEZİ

3. CİSST/TCPS KONFERANSI: HAPSETMENİN ALTERNATİFLERİ 24-25 Kasım 2018, İstanbul

 

Konferans için tebliğ ve poster sunum özetlerinizi göndermeye davet ediyor.

 

Türkiye’de hapishane nüfusu ve hapishane kapasitesi hızla artmaktadır. 2005-2015 yılları arasında mahpus

sayısı 55.000’den 176.000’e çıkmıştır. Bugün ise sayı 246.000’i aşmıştır. Türkiye Avrupa Konseyi üyeleri arasında

hapishane nüfusu en hızlı artan ülkedir ve dünyada en yüksek mahpus sayısı sıralamasında sekizinci

sıradadır. Halen devam eden hapishane inşaatlarını göz önüne alınca bu sayıların artacağını görüyoruz.

Hapishanelerin yaygınlaştığı ve cezalandırma yöntemleri içinde öncelikli olduğu küresel ortamda, odağında

hapishane olmayan eleştirel ve alternatif ceza politikalarının nasıl işleyebileceğini tartışmak oldukça önemlidir.

Bu konferansla, hapsetmenin alternatiflerine ilişkin diyalog ve tartışmaya olanak sağlayacak bir platform

yaratmayı hedefliyoruz. Akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri, hapishane çalışanlarının, politika yapıcıları,

idarecileri, hukukçuları, sivil toplum örgütü temsilcilerini ve insan hakları savunucularını bu tartışmaya

katılmaya davet ediyoruz.

 

Bu konferansta,

1. Konuyla ilgili yerel ve uluslararası aktörleri bir araya getirmek ve bilgi alışverişinin yapılabileceği uygun

zemini oluşturmayı,

2. Hapsetmenin alternatiflerine ilişkin teorik ve pratik bilgi birikimini arttırmayı ve alana ilişkin deneyimleri,

çalışmaları ve doğacak yeni fikirleri bir araya getirmeyi,

3. Türkiye hapishaneleri ile ilgili aktörleri hapsetmenin alternatifleri hakkında düşünmeye, tartışmaya, çalışmalar

yapmaya teşvik etmeyi istiyoruz.

Hapsetmenin alternatifleri üzerine yapılmış çalışma, araştırma ve poster sunumlarını konferansta yer almaya

davet ediyoruz. Aşağıda önerilen bazı konu başlıklarını bulabilirsiniz:

1. Hapsetme ve suç & cezalandırma politikaları,

2. Özel ihtiyacı olan mahpuslar (toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik/sakatlık, yaş,

sağlık, tahliye umudu olmayan hapis cezası, izolasyon, vatandaşlık, eğitim ve çalışma hakkı gibi kavramlar

bağlamında),

3. Onarıcı adalet ve dönüştürücü adalet,

4. İyi örnekler (özellikle hapishane nüfusunun azaltılması, yeniden hapsetmenin önlenmesi, devlet, sivil toplum

veya akademi gibi farklı aktörlerin işbirliği gibi örnekler bağlamında),

5. Hapsetmenin alternatiflerinin ortaya çıkardığı riskler.

 

* Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İki gün boyunca simultane çeviri yapılacaktır.

 

Konferansta tebliğ ya da poster sunumu yapmak isteyen kişilerin 500 sözcüğü aşmayan çalışma özeti ile isim

ve kurumsal ilişkiyi de içeren ve 100 kelimeyi aşmayan kısa özgeçmişlerini göndermesi gerekmektedir. Özetler

Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilir (MS Word dosyası olarak).

 

Özetlerin 16 Eylül 2018 Pazar gününe kadar info@tcps.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm konferans konuşmacılarına 30 Eylül 2018 Pazar gününe kadar kabul bilgisi ulaştırılacaktır. Tebliğ ya

da poster sunumları kabul edilen katılımcıların tebliğin ya da poster çalışmasının son halini 15 Kasım 2018

Pazar gününe kadar ulaştırması beklenmektedir. Kabul edilen tüm çalışmalar basılacaktır.

 

Konferans, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı programı tarafından desteklenen

Ceza İnfaz Sistemindeki Kişiler için Savunuculuk projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.